شرکت پلاک 5 با بیش از 6 سال سابقه در زمینه دیجیتال مارکتینگ و ابزارهای مرتبط توانسته است، نمونه کارهای خوبی از خود در این زمینه از خود بجای بگذارد که هر کدام در شاخه خود و براساس نیازهای کارفرما به مراحل خواسته شده خود رسیده اند.